Autoriseret kloakmester Hans Jørgen Andersen Løjt Kirkeby Vi udfører alle former for kloas- og entrepenørarbejder i sønderjylland.
Slamsugning

Slamsugning og spuling

Vi udfører slamsugning af septiktanke, samletanke, fedtudskillere, sandfangsbrønde mm. - spuling af tilstoppede afløb fra køkken, toilet, bad samt omfangsdræn og regnvandsledninger.

Før Kloak tv inspektion spules rørene rene for bedre at kunne se rørenes tilstand og evt. skader.

Er der problemer med trærødder der er groet ind i kloakken, har vi rodskærer udstyr til at fjerne dem med.

Vi har også udstyr til at spore/lokalisere hvor kloakledningerne ligger.
Solvpil3